Dnes je 18. 01. (štvrtok), čas: 20:41, meniny má: Bohdana

Úradné dokumenty

Obec Jakovany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, mestskej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
25.05.2015 VZN obce Jakovany o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia VZN stiahnuť [43.79K]
12.05.2015 VZN o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Jakovany VZN stiahnuť [26.72K]
27.04.2015 Notárska zápisnica - kúpna zmluva Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [438.11K]
08.03.2013 ZÁSADY o odmeňovaní funkcionárov a zamestnancov obce Jakovany Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [168.48K]
11.02.2011 ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [47.81K]
11.02.2011 Organizačný poriadok obce Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [121.22K]
27.11.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Rozpočet stiahnuť [20.71K]
14.12.2015 VZN o miestných daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN stiahnuť [139.50K]
05.01.2016 Program rozvoja obce Jakovany na roky 2015- 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.38M]
05.01.2016 Program rozvoja obce Jakovany na roky 2015- 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.38M]
08.03.2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakovany. VZNč 1/2016 VZN stiahnuť [7.51M]
21.09.2017 Prevádzkový poriadok obecného pohrebiska v Jakovanoch. Základné dokumenty stiahnuť [5.31M]
28.11.2017 Smernica upravujúca postupy verejného obstarávania v obci Jakovany Základné dokumenty stiahnuť [4.38M]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
25.11.2014 Návrh – Rozpočet 2015, 2016, 2017 Doplnené materiály stiahnuť [62.29K]
28.11.2013 Návrh VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakova Doplnené materiály
28.11.2013 Návrh rozpočetu na rok 2014, 2015, 2016 Doplnené materiály stiahnuť [50.80K]
18.02.2016 Zmena rozpočtu č 1 Doplnené materiály stiahnuť [543.79K]
23.12.2015 Uznesenia OZ v Jakovanoch Uznesenia
23.02.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 5.2.2016 Zápisnice stiahnuť [729.68K]
18.03.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 7.3.2016 Zápisnice stiahnuť [1.71M]
11.05.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 4.5.2016 Zápisnice stiahnuť [1.63M]
27.06.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 25.6.2016 Zápisnice stiahnuť [311.83K]
10.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 1.7.2016 Zápisnice stiahnuť [1.08M]
23.09.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 14.9.2016 Uznesenia stiahnuť [2.11M]
21.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 4.11.2016 Zápisnice stiahnuť [1.54M]
12.12.2016 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2017 Doplnené materiály stiahnuť [2.50M]
12.12.2016 Rozpočtové opatrenie č, 3/2016 Doplnené materiály stiahnuť [499.67K]
15.12.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 9.12.2016 Zápisnice stiahnuť [1.69M]
07.03.2017 Zápisnica zo zasadnutiaOZ v Jakovanoch 24.2.2017 z Zápisnice stiahnuť [1.64M]
07.03.2017 Záverečný účet obce Jakovany za rok 2017 Doplnené materiály stiahnuť [198.50K]
21.03.2017 Rozpočtové opatrenie č, 1/2017 Doplnené materiály stiahnuť [739.19K]
20.04.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 7.4 .2017 Zápisnice stiahnuť [3.24M]
24.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 30.6.2017 Zápisnice stiahnuť [1.82M]
20.09.2017 Zápisnice stiahnuť [1.16M]
13.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 10.11.2017 Zápisnice stiahnuť [489.43K]
24.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 20.11. 2017 Zápisnice stiahnuť [1.17M]
04.12.2017 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2018 Doplnené materiály stiahnuť [2.47M]
04.12.2017 Rozpočtové opatrenie č, 7/2017 Doplnené materiály stiahnuť [538.73K]
11.12.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 1.12.2017 Zápisnice stiahnuť [2.70M]