Dnes je 12. 06. (streda), čas: 16:52, meniny má: Zlatko

Úradné dokumenty

Obec Jakovany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, mestskej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.01.2019 VZN obce Jakovany č 2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia po schválení zmeny zo dňa 14.12.2018 VZN stiahnuť [0.00B]
12.05.2015 VZN o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Jakovany VZN stiahnuť [26.72K]
14.12.2015 VZN o miestných daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN stiahnuť [139.50K]
08.03.2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakovany. VZN stiahnuť [7.87M]
17.05.2018 VZN -Obce Jakovany č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb , o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby VZN stiahnuť [8.53M]
01.02.2019 VZN -Obce Jakovany č. 1/2019 o užívaní verejných priestranstiev VZN stiahnuť [834.69K]
12.04.2019 VZN obce Jakovany č. 2/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa VZN stiahnuť [1.10M]
18.10.2019 Dodatok k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia VZN stiahnuť [381.62K]
02.12.2019 VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakovan VZN stiahnuť [5.36M]
15.12.2020 VZN č. 1/2016 - Dodatok č. 1 VZN stiahnuť [323.29K]
15.12.2020 VZN č. 2/2019 - Dodatok č. 1 VZN stiahnuť [255.41K]
01.12.2022 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakovany 01.12.2022 VZN stiahnuť [284.39K]
15.12.2023 VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakovany VZN stiahnuť [0.00B]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia