Dnes je 25. 09. (nedeľa), čas: 15:43, meniny má: Vladislav

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.05.2015 Zmluva o nájme pozemku - MŠ Zmluvy stiahnuť [0.00B]
13.05.2015 Zmluva o nájme pozemku-MŠ - 2 časť Zmluvy stiahnuť [626.30K]
27.10.2015 PHSR - zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [1.22M]
26.09.2014 ZMLUVA O DIELO Č. 26092014 TIPLUX, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [150.84K]
21.08.2014 Kúpna zmluva Kovový prístrešok Zmluvy stiahnuť [91.50K]
09.05.2013 Zmluva o dielo Premier Consulting, spol. s r.o. Zmluvy stiahnuť [199.38K]
22.01.2013 Zmluva o uverejnení inzercie NEO Slovakia s.r.o. Zmluvy stiahnuť [129.90K]
31.12.2012 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti Rok 2013 Zmluvy stiahnuť [120.90K]
15.03.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 18/§ 52/20144/NP V-2 Zmluvy stiahnuť [1.37M]
01.04.2011 Dodatok č.1 k zmluve č.18 Zmluvy stiahnuť [207.81K]
01.01.2014 Dodatok č. 3 k zmuive č.25 Zmluva o vývoze odpadu č. ... Zmluvy stiahnuť [365.61K]
07.01.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mária Hozzová Zmluvy stiahnuť [107.79K]
07.02.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Slavomír Džubák Zmluvy stiahnuť [95.93K]
07.02.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Katarína Chovanová Zmluvy stiahnuť [39.49K]
14.12.2015 Zmluva DCOM Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.12.2015 Zmluva na verejné obstarávanie-vodovod Jakovany 2,3-etapa Zmluvy stiahnuť [0.99M]
10.12.2015 Zmluva o dielo spracovanie programu rozvoja obce Zmluvy stiahnuť [0.00B]
10.02.2016 Dodatok č, 6 k zmluve č. 25003 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom Zmluvy stiahnuť [1.65M]
08.01.2016 Zmluva o prenájme pozermku Pozemok obecná chata Zmluvy stiahnuť [0.00B]
23.02.2016 pevná linka Tcom-zmluva Zmluvy stiahnuť [1.31M]
24.03.2016 zmluva o budúcej zmluve separovaný zber Zmluvy stiahnuť [832.05K]
25.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO Zmluvy stiahnuť [1.77M]
08.06.2016 Zmluva o nájme pozemku č 1/2016 Pozemok pod most- prístup na ... Zmluvy stiahnuť [1.39M]
08.06.2016 Zmluva envi-pak a.s. Zber triedeného odpadu v obci Zmluvy stiahnuť [1.03M]
27.06.2016 Zmluva o dielo- zateplenie Mš-Jakovany Tepelná izolácia obvodového muriva Zmluvy stiahnuť [1.34M]
30.07.2016 Predaj vyradeného majetku obce. Zmluvy stiahnuť [502.77K]
21.10.2016 Predaj vyradeného majetku obce. Pojazdná maringotka Zmluvy stiahnuť [484.78K]
01.12.2016 Zmluva o kúpe posilovacieho zariadenia Zmluvy stiahnuť [384.46K]
03.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve č.12/2014- Prenájom nebytových priestorov- pohostinstvo Zmluvy stiahnuť [204.01K]
26.01.2017 Darovacia zmluva Zmluvy stiahnuť [259.91K]
26.01.2017 Zmluva INTA s.r.o. odvoz a spracovanie BRO- materská ... Zmluvy stiahnuť [574.54K]
02.01.2017 Zmluva INTA s.r.o. odvoz a spracovanie použitého oleja ... Zmluvy stiahnuť [670.83K]
27.03.2017 Zmluva Eurovia- rek. miestnej komunikácie oprava asfaltového povrchu Zmluvy stiahnuť [1.72M]
27.03.2017 Zmluva Auditor ročný audit účtovných dokladov Zmluvy stiahnuť [1.29M]
20.04.2017 Zmluva -Eurovia Projekt rekonštrukcia miestnej komunikácie Zmluvy stiahnuť [2.96M]
20.04.2017 Dodatok k zmluve č.4909.7070004JZA Zmluvy stiahnuť [440.79K]
21.06.2017 Faktúry -april 2017 Zmluvy stiahnuť [14.12K]
23.06.2017 Poistenie majetku obce - stavby Zmluva Zmluvy stiahnuť [2.06M]
02.11.2017 Poistenie budov- čakáreň autobusu Zmluvy stiahnuť [1.76M]
22.11.2017 Kúpna zmluva na kúpu tovaru JS- Agrotechnika Zmluvy stiahnuť [3.92M]
28.11.2017 Zmluva o dielo- Multifunkčné ihrisko Zmluvy stiahnuť [5.24M]
28.11.2017 Dodatok k zmluve - Multifunkčné ihrisko Zmluvy stiahnuť [527.54K]
28.11.2017 Mandátna zmluva - stavebný dozor Multifunkčné ihrisko v obci Jakovany Zmluvy stiahnuť [1.06M]
04.11.2017 Faktúry - október 2017 Zmluvy stiahnuť [14.20K]
21.12.2017 Zmluva o kúpe cenných papierov Zmluvy stiahnuť [1.11M]
29.01.2018 zmluva o reklame- eurovia reklama -ples Jakovany 2018 Zmluvy stiahnuť [598.49K]
12.02.2018 Dodatok k nájomnej zmluve- pohostinstvo Zmluvy stiahnuť [158.45K]
13.02.2018 Dodatok k nájomnej zmluve- predajňa potravín Zmluvy stiahnuť [202.08K]
22.03.2018 Zmluva č ZO-2018-48-01 poverená osoba- ochrana osobných údajov Zmluvy stiahnuť [1.29M]
04.04.2018 T-com zmluva Zmluvy stiahnuť [913.33K]
11.05.2018 Náraďovňa na uskladnenie náradia a techniky potrebnej na údržbu športového ihriska Budova na obecnom dvore Zmluvy stiahnuť [2.35M]
12.06.2018 Zmluva - autobusová zastávka- rekonštrukcia Zmluvy stiahnuť [1.63M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluvy stiahnuť [1.20M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom- NAJ sro Zmluvy stiahnuť [1.45M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Petrovany Zmluvy stiahnuť [1.29M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom sociálna služba Zmluvy stiahnuť [818.16K]
02.10.2018 Zmluva prenájom pozemku par 1382 /2 Zmluvy stiahnuť [440.02K]
01.02.2019 Dodatok č.7. k zmluve .25003 Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [537.64K]
06.02.2019 Zmluva Mš-Jakovany...škôlka Komensky plus Zmluvy stiahnuť [1.69M]
01.01.2019 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve- pohostinstvo Zmluvy stiahnuť [173.63K]
06.03.2019 Dodatok- plyn Zmluvy stiahnuť [2.31M]
01.03.2019 Licenčná zmluva - Urbis Zmluvy stiahnuť [1.26M]
01.03.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov - Urbis Zmluvy stiahnuť [738.44K]
01.03.2019 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - Urbis Zmluvy stiahnuť [794.45K]
18.03.2019 Zmluva audítor- 2019 Zmluvy stiahnuť [855.36K]
09.04.2019 Zmluva Eurovia SK, a. s. - Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. p. 355 Zmluvy stiahnuť [3.52M]
17.04.2019 Dodatok č. 8 k Dohode o pristúpení k rámcovej zmluve Zmluvy stiahnuť [336.53K]
25.04.2019 Nájomná zmluva - Jozef Hitrik Zmluvy stiahnuť [605.95K]
30.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - vodovod Zmluvy stiahnuť [684.05K]
30.05.2019 Zmluva o dielo - Vodovod obce Jakovany 2. a 3. etapa Zmluvy stiahnuť [7.50M]
07.06.2019 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie Zmluvy stiahnuť [1.80M]
23.07.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny - VSE Zmluvy stiahnuť [1.81M]
22.08.2019 Kúpna zmluva - Štelbacká Zmluvy stiahnuť [2.82M]
02.09.2019 Kúpna zmluva na dodávku tovaru - potravín Zmluvy stiahnuť [1.48M]
25.09.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - vodovod Zmluvy stiahnuť [539.26K]
28.10.2019 Zmluva o dielo - Verejné priestranstvo Zmluvy stiahnuť [3.48M]
10.12.2019 Kúpna zmluva - pozemky - cesta Zmluvy stiahnuť [158.04K]
21.01.2020 Dodatok č.8. k zmluve .25003 Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [336.53K]
03.03.2020 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX Zmluvy stiahnuť [653.10K]
05.05.2020 Marius Pedersen dodatok č 8 Zmluvy stiahnuť [372.75K]
05.05.2020 VSD pohostinstvo- zmluva o pripojení Zmluvy stiahnuť [1.60M]
02.06.2020 Úrad práce - Dohoda o zamestnávaní znevýhodnených UoZ Zmluvy stiahnuť [958.80K]
09.06.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny - VSE Zmluvy stiahnuť [1.81M]
20.07.2020 Dohoda - Úrad práce - § 12 Zmluvy stiahnuť [767.14K]
31.12.2019 Zmluva - ENVIPAK - dodatok Zmluvy stiahnuť [505.75K]
16.06.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [1.94M]
01.09.2020 Dohoda o kompostovaní Zmluvy stiahnuť [1.11M]
12.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Min. financií SR Zmluvy stiahnuť [1.41M]
18.12.2020 Dohoda - Úrad práce - § 12 - 2021 Zmluvy stiahnuť [1.05M]
30.11.2020 Zmluva o výpožičke - tablet pre SODB Zmluvy stiahnuť [421.63K]
02.12.2020 Marius Pedersen - Dodatok č. 9 Zmluvy stiahnuť [504.87K]
26.01.2021 Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko Zmluvy stiahnuť [1.06M]
12.02.2021 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Zmluva Zmluvy
19.04.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - VSE Zmluvy stiahnuť [852.47K]
14.06.2021 Zmluva o nájme pozemku Zmluva Zmluvy stiahnuť [1.43M]
09.07.2021 Zmluva_VSE_3xNNprípojka_1 Zmluva Zmluvy stiahnuť [1.04M]
09.07.2021 Zmluva_VSE_3xNNprípojka_2 Zmluva Zmluvy stiahnuť [1.16M]
23.08.2021 Nájomná zmluva - Zuzana Benková, ROTRI Zmluvy stiahnuť [714.94K]
29.12.2021 Dodatok zmluvy odvoz odpadu- Marius Pedersen zmluva dodatok Zmluvy stiahnuť [0.98M]
31.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy stiahnuť [800.04K]
11.03.2022 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej s Zmluvy stiahnuť [1.54M]
30.03.2022 Nájomná zmluva č. 012022 uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka Zmluvy stiahnuť [440.66K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
02.02.2021 Faktúry 01/2021 Faktúry stiahnuť [240.30K]
31.12.2014 Faktúry 2014 Zoznam FA Faktúry stiahnuť [57.76K]
27.10.2015 Faktúry 2015 Zoznam FA Faktúry stiahnuť [59.16K]
19.02.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [310.50K]
31.12.2013 Faktúry 2013 Zoznam FA Faktúry stiahnuť [35.67K]
19.02.2016 faktúry 2015 Faktúry stiahnuť [0.00B]
11.03.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [313.50K]
27.06.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [325.50K]
01.08.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [329.50K]
11.10.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [338.00K]
01.01.2017 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [351.50K]
01.03.2017 Faktúry jan-2017 Faktúry stiahnuť [13.14K]
01.03.2017 Faktúry -feb 2017 Faktúry stiahnuť [14.20K]
02.04.2017 Faktúry -marec 2017 Faktúry stiahnuť [14.46K]
21.06.2017 Faktúry -maj 2017 Faktúry stiahnuť [14.19K]
25.08.2017 Faktúry -júl2017 Faktúry stiahnuť [13.98K]
25.08.2017 Faktúry -jún2017 Faktúry stiahnuť [13.90K]
03.09.2017 Faktúry -august 2017 Faktúry stiahnuť [14.53K]
05.10.2017 Faktúry -september 2017 Faktúry stiahnuť [13.94K]
04.11.2017 Faktúry -október 2017 Faktúry stiahnuť [14.20K]
30.11.2017 Faktúry - november 2017 Faktúry stiahnuť [14.86K]
05.06.2018 Faktúry 2018 Faktúry stiahnuť [13.98K]
05.06.2018 Faktúry 2018 Faktúry stiahnuť [15.71K]
29.06.2018 marec 2018 Faktúry stiahnuť [16.02K]
29.06.2018 apríl 2018 Faktúry stiahnuť [15.09K]
29.06.2018 máj 2018 Faktúry stiahnuť [15.81K]
14.12.2018 Fa- september 2018 Faktúry stiahnuť [15.47K]
14.12.2018 Fa- november 2018 Faktúry stiahnuť [15.85K]
14.12.2018 Fa- oktober 2018 Faktúry stiahnuť [15.59K]
10.02.2019 Faktúry 1/2019 Faktúry stiahnuť [208.95K]
10.03.2019 Faktúry 2/2019 Faktúry stiahnuť [279.11K]
02.04.2019 Faktúry 3/2019 Faktúry stiahnuť [304.42K]
06.05.2019 Faktúry 4/2019 Faktúry stiahnuť [267.98K]
05.06.2019 Faktúry 5/2019 Faktúry stiahnuť [274.71K]
04.07.2019 Faktúry 6/2019 Faktúry stiahnuť [193.51K]
05.08.2019 Faktúry 7/2019 Faktúry stiahnuť [240.57K]
03.09.2019 Faktúry 8/2019 Faktúry stiahnuť [276.48K]
04.10.2019 Faktúry 9/2019 Faktúry stiahnuť [147.37K]
10.11.2019 Faktúry 10/2019 Faktúry stiahnuť [349.99K]
09.12.2019 Faktúry 11/2019 Faktúry stiahnuť [258.92K]
12.01.2020 Faktúry 12/2019 Faktúry stiahnuť [154.26K]
02.02.2020 Faktúry 01/2020 Faktúry stiahnuť [210.64K]
08.03.2020 Faktúry 02/2020 Faktúry stiahnuť [280.02K]
08.04.2020 Faktúry 03/2020 Faktúry stiahnuť [334.54K]
04.05.2020 Faktúry 04/2020 Faktúry stiahnuť [348.09K]
05.06.2020 Faktúry 05/2020 Faktúry stiahnuť [178.23K]
07.07.2020 Faktúry 06/2020 Faktúry stiahnuť [200.57K]
07.08.2020 Faktúry 07/2020 Faktúry stiahnuť [294.74K]
08.09.2020 Faktúry 08/2020 Faktúry stiahnuť [258.62K]
09.10.2020 Faktúry 09/2020 Faktúry stiahnuť [249.42K]
04.11.2020 Faktúry 10/2020 Faktúry stiahnuť [260.01K]
07.12.2020 Faktúry 11/2020 Faktúry stiahnuť [307.53K]
08.01.2021 Faktúry 12/2020 Faktúry stiahnuť [370.93K]
04.03.2021 Faktúry 02/2021 Faktúry stiahnuť [286.93K]
07.04.2021 Faktúry 03/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
05.05.2021 Faktúry 04/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
07.06.2021 Faktúry 05/2021 Faktúry stiahnuť [339.17K]
06.07.2021 Faktúry 06/2021 Faktúry stiahnuť [329.09K]
09.08.2021 Faktúry 07/2021 Faktúry stiahnuť [295.83K]
05.09.2021 Faktúry 8/2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [152.27K]
01.12.2021 Kniha došlých faktúr 11/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.11.2021 Kniha došlých faktúr 10/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
03.01.2022 Kniha došlých faktúr 12/2021 Faktúry stiahnuť [197.24K]
01.02.2022 Kniha došlých faktúr 01/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.03.2022 Kniha došlých faktúr 02/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.04.2022 Kniha došlých faktúr 03/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
10.05.2022 Kniha došlých faktúr 04/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.06.2022 Kniha došlých faktúr 05/2022 Faktúry stiahnuť [272.40K]
01.07.2022 Kniha došlých faktúr 06/2022 Faktúry stiahnuť [262.30K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
31.12.2011 Objednávky 2011 Objednávky stiahnuť [22.64K]
31.12.2012 Objednávky 2012 Objednávky stiahnuť [22.01K]
31.12.2014 Objednávky 2014 Objednávky stiahnuť [23.01K]
22.12.2015 Objednávky 2015 Objednávky stiahnuť [108.50K]
19.02.2016 Objednávky 2016 Objednávky stiahnuť [98.50K]
27.06.2016 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [101.00K]
01.08.2016 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [102.50K]
11.10.2016 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [103.50K]
01.01.2017 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [106.50K]
25.08.2017 objednávky2017 Objednávky stiahnuť [105.50K]
30.11.2017 objednávky2017 Objednávky stiahnuť [110.50K]
29.06.2018 objednávky2018 Objednávky stiahnuť [16.52K]
14.12.2018 Objednávky 2018 Objednávky stiahnuť [18.96K]
10.02.2019 Objednávky 1/2019 Objednávky stiahnuť [159.79K]
10.03.2019 Objednávky 2/2019 Objednávky stiahnuť [152.00K]
03.04.2019 Objednávky 3/2019 Objednávky stiahnuť [270.60K]
06.05.2019 Objednávky 4/2019 Objednávky stiahnuť [135.81K]
05.06.2019 Objednávky 5/2019 Objednávky stiahnuť [25.98K]
04.07.2019 Objednávky 6/2019 Objednávky stiahnuť [24.25K]
05.08.2019 Objednávky 7/2019 Objednávky stiahnuť [25.54K]
03.09.2019 Objednávky 8/2019 Objednávky stiahnuť [26.62K]
04.10.2019 Objednávky 9/2019 Objednávky stiahnuť [24.78K]
10.11.2019 Objednávky 10/2019 Objednávky stiahnuť [27.03K]
05.12.2019 Objednávky 11/2019 Objednávky stiahnuť [26.31K]
08.12.2021 OBJEDNÁVKY rok 2021 Objednávky stiahnuť [1.38M]
11.01.2022 Zoznam objednávok vystavených za 12/2021 objednávky 12/2021 Objednávky stiahnuť [108.52K]
01.02.2022 Zoznam objednávok vystavených v 01/2022 Objednávky stiahnuť [105.25K]
01.03.2022 Zoznam objednávok vystavených v 02/2022 Objednávky stiahnuť [193.49K]
01.04.2022 Zoznam objednávok vystavených v 03/2022 Objednávky stiahnuť [152.29K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
24.07.2019 Súhrnná správa o zákazkách za 2. Q 2019 Zákazky stiahnuť [173.37K]
17.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Verejné priestranstvo" Zákazky stiahnuť [96.50K]