Dnes je 21. 07. (nedeľa), čas: 05:32, meniny má: Daniel

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.02.2024 Mandátna zmluva č.062024-ÚP Zmluvy stiahnuť [1.26M]
13.02.2024 Zmluva o poskytovaní služieb č.12024 Zmluvy stiahnuť [153.73K]
13.02.2024 Zmluva o poskytovaní služieb č.22024 Zmluvy stiahnuť [183.20K]
02.02.2024 Zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.01.2024 Rámcová kúpna zmluva - KERUCOK s. r. o. Zmluvy stiahnuť [721.59K]
12.01.2024 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Zmluvy stiahnuť [1.16M]
10.01.2024 Rámcová kúpna zmluva - HURKA s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.57M]
20.12.2023 Dodatok č. 12 ku zmluve č. 25 003 - Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [748.37K]
31.10.2023 Kúpna zmluva VSD Zmluvy stiahnuť [628.81K]
31.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluvy stiahnuť [0.00B]
27.10.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [377.69K]
14.08.2023 Zmluva o nájme pozemkov Zmluvy stiahnuť [2.64M]
16.06.2023 Kúpna zmluva 03/2023 Zmluvy stiahnuť [240.25K]
16.06.2023 Kúpna zmluva 04/2023 Zmluvy stiahnuť [242.52K]
17.05.2023 Zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [1.94M]
21.04.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD Zmluvy stiahnuť [1.35M]
21.04.2023 Kúpna zmluva VSD Zmluvy stiahnuť [1.69M]
31.03.2023 Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3) Zmluvy stiahnuť [482.61K]
24.03.2023 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Zmluvy stiahnuť [414.44K]
10.03.2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Zmluvy stiahnuť [1.55M]
30.03.2022 Nájomná zmluva č. 012022 uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka Zmluvy stiahnuť [440.66K]
11.03.2022 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej s Zmluvy stiahnuť [1.54M]
31.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluvy stiahnuť [800.04K]
29.12.2021 Dodatok zmluvy odvoz odpadu- Marius Pedersen zmluva dodatok Zmluvy stiahnuť [0.98M]
23.08.2021 Nájomná zmluva - Zuzana Benková, ROTRI Zmluvy stiahnuť [714.94K]
09.07.2021 Zmluva_VSE_3xNNprípojka_1 Zmluva Zmluvy stiahnuť [1.04M]
09.07.2021 Zmluva_VSE_3xNNprípojka_2 Zmluva Zmluvy stiahnuť [1.16M]
14.06.2021 Zmluva o nájme pozemku Zmluva Zmluvy stiahnuť [1.43M]
19.04.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - VSE Zmluvy stiahnuť [852.47K]
12.02.2021 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Zmluva Zmluvy
26.01.2021 Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko Zmluvy stiahnuť [1.06M]
18.12.2020 Dohoda - Úrad práce - § 12 - 2021 Zmluvy stiahnuť [1.05M]
02.12.2020 Marius Pedersen - Dodatok č. 9 Zmluvy stiahnuť [504.87K]
30.11.2020 Zmluva o výpožičke - tablet pre SODB Zmluvy stiahnuť [421.63K]
12.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Min. financií SR Zmluvy stiahnuť [1.41M]
01.09.2020 Dohoda o kompostovaní Zmluvy stiahnuť [1.11M]
20.07.2020 Dohoda - Úrad práce - § 12 Zmluvy stiahnuť [767.14K]
16.06.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [1.94M]
09.06.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny - VSE Zmluvy stiahnuť [1.81M]
02.06.2020 Úrad práce - Dohoda o zamestnávaní znevýhodnených UoZ Zmluvy stiahnuť [958.80K]
05.05.2020 Marius Pedersen dodatok č 8 Zmluvy stiahnuť [372.75K]
05.05.2020 VSD pohostinstvo- zmluva o pripojení Zmluvy stiahnuť [1.60M]
03.03.2020 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX Zmluvy stiahnuť [653.10K]
21.01.2020 Dodatok č.8. k zmluve .25003 Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [336.53K]
31.12.2019 Zmluva - ENVIPAK - dodatok Zmluvy stiahnuť [505.75K]
10.12.2019 Kúpna zmluva - pozemky - cesta Zmluvy stiahnuť [158.04K]
28.10.2019 Zmluva o dielo - Verejné priestranstvo Zmluvy stiahnuť [3.48M]
25.09.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - vodovod Zmluvy stiahnuť [539.26K]
02.09.2019 Kúpna zmluva na dodávku tovaru - potravín Zmluvy stiahnuť [1.48M]
22.08.2019 Kúpna zmluva - Štelbacká Zmluvy stiahnuť [2.82M]
23.07.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny - VSE Zmluvy stiahnuť [1.81M]
07.06.2019 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie Zmluvy stiahnuť [1.80M]
30.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - vodovod Zmluvy stiahnuť [684.05K]
30.05.2019 Zmluva o dielo - Vodovod obce Jakovany 2. a 3. etapa Zmluvy stiahnuť [7.50M]
25.04.2019 Nájomná zmluva - Jozef Hitrik Zmluvy stiahnuť [605.95K]
17.04.2019 Dodatok č. 8 k Dohode o pristúpení k rámcovej zmluve Zmluvy stiahnuť [336.53K]
09.04.2019 Zmluva Eurovia SK, a. s. - Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. p. 355 Zmluvy stiahnuť [3.52M]
18.03.2019 Zmluva audítor- 2019 Zmluvy stiahnuť [855.36K]
06.03.2019 Dodatok- plyn Zmluvy stiahnuť [2.31M]
01.03.2019 Licenčná zmluva - Urbis Zmluvy stiahnuť [1.26M]
01.03.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov - Urbis Zmluvy stiahnuť [738.44K]
01.03.2019 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - Urbis Zmluvy stiahnuť [794.45K]
06.02.2019 Zmluva Mš-Jakovany...škôlka Komensky plus Zmluvy stiahnuť [1.69M]
01.02.2019 Dodatok č.7. k zmluve .25003 Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [537.64K]
01.01.2019 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve- pohostinstvo Zmluvy stiahnuť [173.63K]
02.10.2018 Zmluva prenájom pozemku par 1382 /2 Zmluvy stiahnuť [440.02K]
12.06.2018 Zmluva - autobusová zastávka- rekonštrukcia Zmluvy stiahnuť [1.63M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluvy stiahnuť [1.20M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom- NAJ sro Zmluvy stiahnuť [1.45M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Petrovany Zmluvy stiahnuť [1.29M]
24.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom sociálna služba Zmluvy stiahnuť [818.16K]
11.05.2018 Náraďovňa na uskladnenie náradia a techniky potrebnej na údržbu športového ihriska Budova na obecnom dvore Zmluvy stiahnuť [2.35M]
04.04.2018 T-com zmluva Zmluvy stiahnuť [913.33K]
22.03.2018 Zmluva č ZO-2018-48-01 poverená osoba- ochrana osobných údajov Zmluvy stiahnuť [1.29M]
13.02.2018 Dodatok k nájomnej zmluve- predajňa potravín Zmluvy stiahnuť [202.08K]
12.02.2018 Dodatok k nájomnej zmluve- pohostinstvo Zmluvy stiahnuť [158.45K]
29.01.2018 zmluva o reklame- eurovia reklama -ples Jakovany 2018 Zmluvy stiahnuť [598.49K]
21.12.2017 Zmluva o kúpe cenných papierov Zmluvy stiahnuť [1.11M]
28.11.2017 Zmluva o dielo- Multifunkčné ihrisko Zmluvy stiahnuť [5.24M]
28.11.2017 Dodatok k zmluve - Multifunkčné ihrisko Zmluvy stiahnuť [527.54K]
28.11.2017 Mandátna zmluva - stavebný dozor Multifunkčné ihrisko v obci Jakovany Zmluvy stiahnuť [1.06M]
22.11.2017 Kúpna zmluva na kúpu tovaru JS- Agrotechnika Zmluvy stiahnuť [3.92M]
04.11.2017 Faktúry - október 2017 Zmluvy stiahnuť [14.20K]
02.11.2017 Poistenie budov- čakáreň autobusu Zmluvy stiahnuť [1.76M]
23.06.2017 Poistenie majetku obce - stavby Zmluva Zmluvy stiahnuť [2.06M]
21.06.2017 Faktúry -april 2017 Zmluvy stiahnuť [14.12K]
20.04.2017 Zmluva -Eurovia Projekt rekonštrukcia miestnej komunikácie Zmluvy stiahnuť [2.96M]
20.04.2017 Dodatok k zmluve č.4909.7070004JZA Zmluvy stiahnuť [440.79K]
27.03.2017 Zmluva Eurovia- rek. miestnej komunikácie oprava asfaltového povrchu Zmluvy stiahnuť [1.72M]
27.03.2017 Zmluva Auditor ročný audit účtovných dokladov Zmluvy stiahnuť [1.29M]
26.01.2017 Darovacia zmluva Zmluvy stiahnuť [259.91K]
26.01.2017 Zmluva INTA s.r.o. odvoz a spracovanie BRO- materská ... Zmluvy stiahnuť [574.54K]
03.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve č.12/2014- Prenájom nebytových priestorov- pohostinstvo Zmluvy stiahnuť [204.01K]
02.01.2017 Zmluva INTA s.r.o. odvoz a spracovanie použitého oleja ... Zmluvy stiahnuť [670.83K]
01.12.2016 Zmluva o kúpe posilovacieho zariadenia Zmluvy stiahnuť [384.46K]
21.10.2016 Predaj vyradeného majetku obce. Pojazdná maringotka Zmluvy stiahnuť [484.78K]
30.07.2016 Predaj vyradeného majetku obce. Zmluvy stiahnuť [502.77K]
27.06.2016 Zmluva o dielo- zateplenie Mš-Jakovany Tepelná izolácia obvodového muriva Zmluvy stiahnuť [1.34M]
08.06.2016 Zmluva o nájme pozemku č 1/2016 Pozemok pod most- prístup na ... Zmluvy stiahnuť [1.39M]
08.06.2016 Zmluva envi-pak a.s. Zber triedeného odpadu v obci Zmluvy stiahnuť [1.03M]
25.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO Zmluvy stiahnuť [1.77M]
24.03.2016 zmluva o budúcej zmluve separovaný zber Zmluvy stiahnuť [832.05K]
23.02.2016 pevná linka Tcom-zmluva Zmluvy stiahnuť [1.31M]
10.02.2016 Dodatok č, 6 k zmluve č. 25003 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom Zmluvy stiahnuť [1.65M]
08.01.2016 Zmluva o prenájme pozermku Pozemok obecná chata Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.12.2015 Zmluva DCOM Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.12.2015 Zmluva na verejné obstarávanie-vodovod Jakovany 2,3-etapa Zmluvy stiahnuť [0.99M]
10.12.2015 Zmluva o dielo spracovanie programu rozvoja obce Zmluvy stiahnuť [0.00B]
27.10.2015 PHSR - zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [1.22M]
13.05.2015 Zmluva o nájme pozemku - MŠ Zmluvy stiahnuť [0.00B]
13.05.2015 Zmluva o nájme pozemku-MŠ - 2 časť Zmluvy stiahnuť [626.30K]
26.09.2014 ZMLUVA O DIELO Č. 26092014 TIPLUX, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [150.84K]
21.08.2014 Kúpna zmluva Kovový prístrešok Zmluvy stiahnuť [91.50K]
01.01.2014 Dodatok č. 3 k zmuive č.25 Zmluva o vývoze odpadu č. ... Zmluvy stiahnuť [365.61K]
09.05.2013 Zmluva o dielo Premier Consulting, spol. s r.o. Zmluvy stiahnuť [199.38K]
22.01.2013 Zmluva o uverejnení inzercie NEO Slovakia s.r.o. Zmluvy stiahnuť [129.90K]
31.12.2012 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti Rok 2013 Zmluvy stiahnuť [120.90K]
01.04.2011 Dodatok č.1 k zmluve č.18 Zmluvy stiahnuť [207.81K]
15.03.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 18/§ 52/20144/NP V-2 Zmluvy stiahnuť [1.37M]
07.02.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Slavomír Džubák Zmluvy stiahnuť [95.93K]
07.02.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Katarína Chovanová Zmluvy stiahnuť [39.49K]
07.01.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Mária Hozzová Zmluvy stiahnuť [107.79K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
31.01.2024 Kniha došlých faktúr 122023 Faktúry stiahnuť [389.05K]
29.12.2023 Kniha došlých faktúr 112023 Faktúry stiahnuť [376.81K]
30.11.2023 Kniha došlých faktúr 102023 Faktúry stiahnuť [376.71K]
31.10.2023 Kniha došlých faktúr 092023 Faktúry stiahnuť [372.93K]
29.09.2023 Kniha došlých faktúr 082023 Faktúry stiahnuť [371.07K]
31.08.2023 Kniha došlých faktúr 072023 Faktúry stiahnuť [372.16K]
31.07.2023 Kniha došlých faktúr 062023 Faktúry stiahnuť [372.51K]
30.06.2023 Kniha došlých faktúr 052023 Faktúry stiahnuť [372.28K]
31.05.2023 Kniha došlých faktúr 042023 Faktúry stiahnuť [371.80K]
30.04.2023 Kniha došlých faktúr 032023 Faktúry stiahnuť [373.09K]
30.03.2023 kniha došlých faktúr 022023 Faktúry stiahnuť [374.89K]
29.03.2023 Kniha došlých faktúr 012023 Faktúry stiahnuť [369.98K]
01.01.2023 Kniha došlých faktúr 12/2022 Faktúry stiahnuť [290.74K]
01.12.2022 Kniha došlých faktúr 11/2022 Faktúry stiahnuť [282.94K]
01.11.2022 Kniha došlých faktúr 10/2022 Faktúry stiahnuť [269.91K]
21.10.2022 Kniha došlých faktúr 07/2022 Faktúry stiahnuť [214.15K]
21.10.2022 Kniha došlých faktúr 08/2022 Faktúry stiahnuť [224.83K]
02.10.2022 Kniha došlých faktúr 09/2022 Faktúry stiahnuť [271.49K]
01.07.2022 Kniha došlých faktúr 06/2022 Faktúry stiahnuť [262.30K]
01.06.2022 Kniha došlých faktúr 05/2022 Faktúry stiahnuť [272.40K]
10.05.2022 Kniha došlých faktúr 04/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.04.2022 Kniha došlých faktúr 03/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.03.2022 Kniha došlých faktúr 02/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.02.2022 Kniha došlých faktúr 01/2022 Faktúry stiahnuť [0.00B]
03.01.2022 Kniha došlých faktúr 12/2021 Faktúry stiahnuť [197.24K]
01.12.2021 Kniha došlých faktúr 11/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
01.11.2021 Kniha došlých faktúr 10/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
05.09.2021 Faktúry 8/2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [152.27K]
09.08.2021 Faktúry 07/2021 Faktúry stiahnuť [295.83K]
06.07.2021 Faktúry 06/2021 Faktúry stiahnuť [329.09K]
07.06.2021 Faktúry 05/2021 Faktúry stiahnuť [339.17K]
05.05.2021 Faktúry 04/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
07.04.2021 Faktúry 03/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
04.03.2021 Faktúry 02/2021 Faktúry stiahnuť [286.93K]
02.02.2021 Faktúry 01/2021 Faktúry stiahnuť [240.30K]
08.01.2021 Faktúry 12/2020 Faktúry stiahnuť [370.93K]
07.12.2020 Faktúry 11/2020 Faktúry stiahnuť [307.53K]
04.11.2020 Faktúry 10/2020 Faktúry stiahnuť [260.01K]
09.10.2020 Faktúry 09/2020 Faktúry stiahnuť [249.42K]
08.09.2020 Faktúry 08/2020 Faktúry stiahnuť [258.62K]
07.08.2020 Faktúry 07/2020 Faktúry stiahnuť [294.74K]
07.07.2020 Faktúry 06/2020 Faktúry stiahnuť [200.57K]
05.06.2020 Faktúry 05/2020 Faktúry stiahnuť [178.23K]
04.05.2020 Faktúry 04/2020 Faktúry stiahnuť [348.09K]
08.04.2020 Faktúry 03/2020 Faktúry stiahnuť [334.54K]
08.03.2020 Faktúry 02/2020 Faktúry stiahnuť [280.02K]
02.02.2020 Faktúry 01/2020 Faktúry stiahnuť [210.64K]
12.01.2020 Faktúry 12/2019 Faktúry stiahnuť [154.26K]
09.12.2019 Faktúry 11/2019 Faktúry stiahnuť [258.92K]
10.11.2019 Faktúry 10/2019 Faktúry stiahnuť [349.99K]
04.10.2019 Faktúry 9/2019 Faktúry stiahnuť [147.37K]
03.09.2019 Faktúry 8/2019 Faktúry stiahnuť [276.48K]
05.08.2019 Faktúry 7/2019 Faktúry stiahnuť [240.57K]
04.07.2019 Faktúry 6/2019 Faktúry stiahnuť [193.51K]
05.06.2019 Faktúry 5/2019 Faktúry stiahnuť [274.71K]
06.05.2019 Faktúry 4/2019 Faktúry stiahnuť [267.98K]
02.04.2019 Faktúry 3/2019 Faktúry stiahnuť [304.42K]
10.03.2019 Faktúry 2/2019 Faktúry stiahnuť [279.11K]
10.02.2019 Faktúry 1/2019 Faktúry stiahnuť [208.95K]
14.12.2018 Fa- september 2018 Faktúry stiahnuť [15.47K]
14.12.2018 Fa- november 2018 Faktúry stiahnuť [15.85K]
14.12.2018 Fa- oktober 2018 Faktúry stiahnuť [15.59K]
29.06.2018 marec 2018 Faktúry stiahnuť [16.02K]
29.06.2018 apríl 2018 Faktúry stiahnuť [15.09K]
29.06.2018 máj 2018 Faktúry stiahnuť [15.81K]
05.06.2018 Faktúry 2018 Faktúry stiahnuť [13.98K]
05.06.2018 Faktúry 2018 Faktúry stiahnuť [15.71K]
30.11.2017 Faktúry - november 2017 Faktúry stiahnuť [14.86K]
04.11.2017 Faktúry -október 2017 Faktúry stiahnuť [14.20K]
05.10.2017 Faktúry -september 2017 Faktúry stiahnuť [13.94K]
03.09.2017 Faktúry -august 2017 Faktúry stiahnuť [14.53K]
25.08.2017 Faktúry -júl2017 Faktúry stiahnuť [13.98K]
25.08.2017 Faktúry -jún2017 Faktúry stiahnuť [13.90K]
21.06.2017 Faktúry -maj 2017 Faktúry stiahnuť [14.19K]
02.04.2017 Faktúry -marec 2017 Faktúry stiahnuť [14.46K]
01.03.2017 Faktúry jan-2017 Faktúry stiahnuť [13.14K]
01.03.2017 Faktúry -feb 2017 Faktúry stiahnuť [14.20K]
01.01.2017 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [351.50K]
11.10.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [338.00K]
01.08.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [329.50K]
27.06.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [325.50K]
11.03.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [313.50K]
19.02.2016 Faktúry 2016 Faktúry stiahnuť [310.50K]
19.02.2016 faktúry 2015 Faktúry stiahnuť [0.00B]
27.10.2015 Faktúry 2015 Zoznam FA Faktúry stiahnuť [59.16K]
31.12.2014 Faktúry 2014 Zoznam FA Faktúry stiahnuť [57.76K]
31.12.2013 Faktúry 2013 Zoznam FA Faktúry stiahnuť [35.67K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
31.01.2024 Zoznam objednávok vystavených v roku 2023 Objednávky stiahnuť [424.53K]
02.01.2023 Zoznam objednávok vystavených v roku 2022 Objednávky stiahnuť [1.09M]
03.01.2022 Zoznam objednávok vystavených v roku 2021 Objednávky stiahnuť [0.00B]
05.12.2019 Objednávky 11/2019 Objednávky stiahnuť [26.31K]
10.11.2019 Objednávky 10/2019 Objednávky stiahnuť [27.03K]
04.10.2019 Objednávky 9/2019 Objednávky stiahnuť [24.78K]
03.09.2019 Objednávky 8/2019 Objednávky stiahnuť [26.62K]
05.08.2019 Objednávky 7/2019 Objednávky stiahnuť [25.54K]
04.07.2019 Objednávky 6/2019 Objednávky stiahnuť [24.25K]
05.06.2019 Objednávky 5/2019 Objednávky stiahnuť [25.98K]
06.05.2019 Objednávky 4/2019 Objednávky stiahnuť [135.81K]
03.04.2019 Objednávky 3/2019 Objednávky stiahnuť [270.60K]
10.03.2019 Objednávky 2/2019 Objednávky stiahnuť [152.00K]
10.02.2019 Objednávky 1/2019 Objednávky stiahnuť [159.79K]
14.12.2018 Objednávky 2018 Objednávky stiahnuť [18.96K]
29.06.2018 objednávky2018 Objednávky stiahnuť [16.52K]
30.11.2017 objednávky2017 Objednávky stiahnuť [110.50K]
25.08.2017 objednávky2017 Objednávky stiahnuť [105.50K]
01.01.2017 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [106.50K]
11.10.2016 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [103.50K]
01.08.2016 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [102.50K]
27.06.2016 objednávky2016 Objednávky stiahnuť [101.00K]
19.02.2016 Objednávky 2016 Objednávky stiahnuť [98.50K]
22.12.2015 Objednávky 2015 Objednávky stiahnuť [108.50K]
31.12.2014 Objednávky 2014 Objednávky stiahnuť [23.01K]
31.12.2012 Objednávky 2012 Objednávky stiahnuť [22.01K]
31.12.2011 Objednávky 2011 Objednávky stiahnuť [22.64K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
17.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Verejné priestranstvo" Zákazky stiahnuť [96.50K]
24.07.2019 Súhrnná správa o zákazkách za 2. Q 2019 Zákazky stiahnuť [173.37K]