Dnes je 21. 07. (nedeľa), čas: 05:42, meniny má: Daniel

Úradné dokumenty

Obec Jakovany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, mestskej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.09.2017 Prevádzkový poriadok obecného pohrebiska v Jakovanoch. Základné dokumenty stiahnuť [5.31M]
28.11.2017 Smernica upravujúca postupy verejného obstarávania v obci Jakovany Základné dokumenty stiahnuť [4.38M]
16.04.2019 Zásady odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií pri OcZ v Jakovanoch Základné dokumenty stiahnuť [0.97M]
30.09.2019 Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidencii oznamovateľov protispoločenskej činnosti Smernica Základné dokumenty
03.11.2022 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jakovany v roku 2022 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
02.10.2023 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
29.11.2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany na 1. polrok 2024 Základné dokumenty stiahnuť [358.29K]
28.06.2024 Záverečný účet obce Jakovany za rok 2023 Základné dokumenty stiahnuť [482.38K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia